Home
Vrije Basisschool Sterrebeek
  • turnzaal/klassen

  • turnzaal/klassen

  • turnzaal/klassen

Situering: Kerkdries, Sterrebeek

Opdrachtgever: Vrije Basisschool Sterrebeek

Ontwerper: a33 architecten

Ontwerp:2015-2016

Uitvoering: 2018-2019

Dit project voorziet in het centrum van Sterrebeek een uitbreiding van de schoolgebouwen van de Gesubsidieerde Basisschool Sterrebeek. De nieuwbouw omvat een turnzaal, een polyvalente zaal/foyer, 3 klassen en annexe ruimtes zoals sanitair, bergruimte, een leereiland, …
De nieuwbouw neemt de prominente plaats in van een voormalig bouwvallig kloostergebouw aan de Kerkdries (waarvan afbraak onvermijdelijk is) en zorgt voor een nieuw, hedendaags gezicht voor de school.

Met het geplande gebouw wordt een nieuw circulatiepatroon gecreëerd voor een hele cluster van gebouwen dat het ingewikkelde probleem van brandveiligheid (met name de eis van 2 vluchttrappen voor elke vleugel) oplost.
Eerst en vooral is er aan het 'voorplein' aan de Kerkdries een nieuwe hoofdtoegang voor de school. Die geeft uit op een polyvalente ruimte/foyer die het nieuwe hart van de gebouwencluster vormt.
De circulatie binnenin slingert zich rondom het centrale dubbelhoge deel van die polyvalente ruimte; ze verschaft uitkijk naar buiten en soms ook naar binnen (zichten op polyvalente ruimte en turnzaal). Het traject, dat als een soort 'architecturale promenade' is uitgewerkt, verbindt alle niveaus van de verschillende gebouwen met elkaar, zowel de oude als de nieuwe.

De heraanleg van een deel van het bestaande 'voorplein' begeleidt niet alleen de bezoeker naar de nieuwe hoofdtoegang, maar voorziet ook in een wachtplek met banken voor de ouders, een schaduwboom, aangepaste en sfeervolle kunstverlichting …

Het gebouw zoekt een gepaste interactie met zijn omgeving.
- het zal een deel van zijn gebruik en activiteiten uitstralen naar buiten. Via het concept van 'brede school' zal het ook een meerwaarde vormen voor de plaatselijke gemeenschap: de turnzaal is door zijn strategische ligging en door de planindeling perfect bruikbaar voor derden buiten de schooluren. De rest van de school kan daarbij door een aangepaste toegangscontrole afgesloten blijven;
- de architectuur van het geheel zoekt aansluiting met de directe omgeving: de lichte bepleistering (net als de inplanting van het gebouw) is een reminiscentie aan het af te breken kloostergebouw; de zandkleurige baksteenplint verwijst naar de zandstenen bovenbouw van de historische vleugel van de school aan de Derscheidlaan;
- anderzijds staat de uitbreiding in een historische context en stelt het zich, ondanks een zekere speelsheid (verspringende openingen, de lichtheid in het kleurgebruik …) nederig, maar niet banaal, op in de dorpskern.