Home
Woonzorgcentrum Beringen

Situering: voormalige mijnsite Beringen

Opdrachtgever: Senior Living Group

Opdracht: Woonzorgcentrum 120 kamers, 17 serviceflats, gemeenschappelijke diensten

Uitvoering: 2014-2015

Op de rand van de voormalige mijnsite van Beringen komt een nieuw woonzorgcentrum te staan. Het gaat om een strategisch pilootproject en maakt deel uit van de architecturale uitwerking van het master- & verkavelingsplan dat ook door a33 werd opgemaakt. De locatie, op de hoek van de Stationsstraat met het Sporenpark - dat de layout van de oude sporenbundel herneemt - springt immers in het oog.

De contour van het gebouw volgt de randen van het beschikbare terrein. Daardoor is de gevel aan het Sporenpark gebogen. Het oog wordt langsheen de toekomstige aanleunende serviceflats naar de historische steenkoolwasserij en de verderop gelegen terril geleid. Een groot binnenhof creƫert een open corridor en zichtlijn vanaf de inkomzone aan de Parklaan tot in het Sporenpark. Daartoe is er een grote uitsnijding in de gebogen gevel gemaakt. De beglaasde foyer, restaurant en bar geven via terrassen uit op deze groene open ruimte. Aansluitend is een woonafdeling voor dementerende bewoners gesitueerd rond een tweede, kleinere, binnentuin. Ten behoeve van privacy wordt dit gedeelte iets verhoogd aangelegd ten opzichte van het eerste hof en een groene buffer voorzien. De andere drie woonafdelingen van ieder ongeveer 30 kamers situeren zich op de verdiepingen. Hun gangen werken als leefstraten. Ze zijn opgespannen tussen de eet- en zithoeken aan het Sporenpark en die aan de dienstenvleugel bij de Parklaan.

Afgestemd op de aansluitende publieke ruimtes en de achterliggende woonwijk is er een differentiatie in bouwhoogtes: 4 lagen langs het Sporenpark (met een terug liggende bovenste verdieping om de impact te beperken), 3 langs de Stationsstraat, 2 naar de wijk en 1 intern. Zo ontstaat een maximale belichting en bezonning van de interne open ruimtes.

Overeenkomstig de bepalingen van het verkavelingsplan wordt de gevel grotendeels afgewerkt met dezelfde baksteen die overal langs het Sporenpark wordt toegepast. Zo ontstaat een rustige stedenbouwkundige omgeving. De ramen van de kamers krijgen een kader in een lichte beton die de massieve uitstraling van de baksteen verlevendigt. Grote geveluitsnijdingen met terrassen verraden de zithoeken. De opvallende hoek verbindt de rechte lijn van de Stationsstraat met de gebogen lijn van het Sporenpark. Het gebogen bouwdeel aan het binnenhof wordt bekleed met een licht plaatmateriaal waardoor er ook daar gereflecteerd zonlicht valt. De teruggetrokken vierde bouwlaag, ook met dat materiaal bekleed, vormt de aanzet van een slangvormig volume dat de toekomstige serviceflats met het zorgcentrum verbindt.