Home
Woonzorgcentrum Wijgmaal
  • Wedstrijd

  • Wedstrijd

  • Wedstrijd

  • Wedstrijd

  • Wedstrijd

  • Wedstrijd

  • Wedstrijd

  • Wedstrijd

  • Wedstrijd

  • Wedstrijd

Situering: Remy Alloingstraat, Wijgmaal

Opdrachtgever: OCMW Leuven

Architect: a33

Ontwerp:2011

Tussen de dorpskern van Wijgmaal en het natuurgebied ‘het Broek’ vraagt het Leuvense OCMW een nieuw woonzorgcentrum met eventueel een aantal aanleunwoningen op te richten en uit te baten.

Een aangepast inrichtingsplan werd voorgesteld voor het volledige woonuitbreidingsgebied met centraal een publiek park in het verlengde van de Weduwenrij. Die mondt nu abrupt en ongedefinieerd uit in de velden. Het park zorgt voor een meer kwalitatieve Weduwenrij, voor een gepastere overgang tussen kern en natuurgebied en voor een centrale publieke plek in het woonuitbreidingsgebied. De zichtrelaties en doorsteken van en naar kern en natuurgebied zijn structurerend voor het ontwerp op elk niveau. Woonuitbreiding sluit aan op één zijde van het park. De aanleunwoningen begrenzen het park aan de andere zijde in het verlengde van één bouwlijn van de Weduwerij in een lineair volume. Het woonzorgcentrum werkt achter dat volume het bouwblok van de woningen met diepe tuinen langs de Broekstraat af. Tussen aanleunwoningen en zorgcentrum wordt voldoende open ruimte behouden voor een kwalitatieve semipublieke parktuin, een groene vinger aansluitend op Het Broek, en voor kwalitatieve doorsteken en zichten tussen kern en natuurgebied.

Het specifiek Z vormig grondplan van het woonzorgcentrum maximaliseert eveneens de relaties vanuit alle kamers en verblijfruimtes met dorpskern en natuurgebied.
De inkom manifesteert zich eerder als een aantrekkelijke brasserie met terras bij het semi-publiek park en Het Broek. Dit sluit volledig aan op de zorgvisie van SLG die de bewoners van het zorgcentrum wil betrekken bij gemeenschappelijke activiteiten in en buiten het centrum.
De ruimte achter de inkom wordt volledig voorbehouden en ingericht in functie van de bijzondere randvoorwaarden vereist voor een kwalitatieve dementenafdeling (centrale patio, interne rondgang, buitenwandeling, geur- en kleurtherapie, …).
Op de verdiepingen zorgt de Z-vormige verschuiving in het grondplan voor kleinere deelgroepen van +/- 15 kamers. Elke leefgroep heeft een centrale eet- en rustruimte; die worden aangevuld met meer private zithoeken op het einde van de eigen “woonstraat” met zicht op dorpskern of natuurgebied.

De verschuiving relativeert ook – samen met de vertikale opdeling van de gevel - de schaal van het woonzorgcentrum; een ruwe donkerkleurige metselwerk plint op het gelijkvloers draagt een ritmische gevelstructuur in prefabbeton met dieperliggend glas en houten panelen op de verdiepingen. Grotere glaspartijen duiden de publieke functies aan. De neutrale kleurkeuze wil op zijn beurt in eerste instantie het groen karakter van de plek tussen Wijgmaal centrum en Het Broek in de verf zetten.