Home
Rozemaai
  • Wedstrijdontwerp voor renovatie 2 appartementsblokken

  • Wedstrijdontwerp voor renovatie 2 appartementsblokken

  • Wedstrijdontwerp voor renovatie 2 appartementsblokken

  • Wedstrijdontwerp voor renovatie 2 appartementsblokken

  • Wedstrijdontwerp voor renovatie 2 appartementsblokken

Situering: Jef Van Hoofstraat/ Karel Candaelstraat, Antwerpen

Opdrachtgever: Woonhaven Antwerpen

Ontwerper: a33

Ontwerp:2011

Op dit ogenblik staan de gebouwen autonoom en zijn ze weinig verankerd in hun omgeving.
Er is geen duidelijke afbakening tussen de publieke, semi-publieke en private ruimte. Dit heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid van de gelijkvloerse appartementen.

Het ontwerp stelt voor om een sokkel te voorzien op het gelijkvloers, waarbij volumes en/of doorlopende scheidingsmuren een voor- en achtertuinstrook creëren die de nodige privacy biedt voor de gelijkvloerse appartementen. De toegangen worden leesbaar gemaakt vanaf beide zijden van het gebouw, maar met een duidelijke voorzijde d.m.v. een glaspui die duidelijk naar voor steekt t.o.v. het gevelvlak van de appartementen. Via de toegangen wordt een visuele en functionele doorsteek te geboden tussen voorzijde en achterzijde.
De trap en lift wordt georganiseerd langs de doorsteek, samen met fietsenstallingen en huisvuillokaal. De voor- en achtergevels op het gelijkvloers worden gordijngevels, zodat de gelijkvloerse appartementen eenvoudig getransformeerd kunnen worden tot winkels.

Reorganiseren van de appartementen levert betere appartementen op die voldoen aan de hedendaagse comforteisen. Door de appartementen rond traphallen te schakelen vervalt het privacyprobleem dat er nu is tussen de gaanderijen en slaapkamers. Alle appartementen krijgen een buitenruimte en worden gericht op zon en groen.

De gevels van de verdiepingen worden gestript tot op het betonskelet en opnieuw bekleedt met isolatie en plaatmateriaal. Op dit ogenblik vormen de gebouwen parallel met de Ekerse Steenweg een quasi betonnen 'muur' op de rand van het natuurgebied De Oude Landen. Om deze visueel aanvaardbaar te maken stellen we voor om twee foto's van het natuurgebied te abstraheren en via gekleurde platen concreet te vertalen naar de gevel. De waar mogelijk wisselende ramen versterken deze aanpak. Op die manier krijgen we een genuanceerd gevel, die naar kleur en toon aansluit bij het natuurgebied.
De gevels aan de andere zijde worden in het zelfde plaatmateriaal en volgens het zelfde ritme, maar in het wit, voorzien. De uitsnijdingen van de terrassen worden per terras in een kleur uitgewerkt. Deze kleuren sluiten aan op de tonen van de gevels aan de Oude Landen.

De ondergrondse parkeergarage wordt hersteld. Het gebruik van het parkeerdek wordt verhoogd, de parkeergarage wordt geïntegreerd in het landschap en verankerd aan de gebouwen. Door een aantal kleinschalige buitenactiviteiten te voorzien (zandbak, bank, pergola, petanquebaan, glazen volumes met doorzichten naar de parkeergarage...)
wordt het dek meer gebruikt en stijgt de sociale veiligheid.