BOUWT

625 m² nieuwe schoolgebouwen in gesloten ruwbouw op 7 weken tijd in samenwerking met hoofdaannemer PIT en onderaannemers Claessens metaalbouw en AWRO timmer- en dakwerken.

Tijdens de grote vakantie werd de Marnixschool te Schoten 60% (625 m²) uitgebreid. De bestaande basisschool stamt uit de jaren ’80 en was dringend aan uitbreiding toe. Het volledig gelijkvloerse gebouw heeft een grote terreinbezetting. Een bijkomende verdieping was de enige optie. Het bestaande gebouw was onvoldoende gefundeerd om een bijkomende verdieping te dragen, daarom werd een metaalconstructie opgebouwd die structureel volledig losstaat van het bestaande gebouw. Om een tijdelijke verhuis van de 8 klassen te vermijden moest de gesloten ruwbouw tijdens de schoolvakantie gerealiseerd zijn. Voor de afwerking is er tijd tot de kerstvakantie. Dan wordt de school in gebruik genomen.

Van boven naar beneden:

Foto 1: 29 juni 2020: geen vuiltje aan de lucht

Foto 2: 14 juli 2020: fundering, riolering en staalconstructie klaar

Foto 3: 1 september 2020: 1e schooldag, 1, 2, 3, … piano !