architectuur als ambacht: op basis van ervaring en gedeelde kennis smeden we vorm, functie, technische degelijkheid en financiële haalbaarheid aan elkaar en bieden we een antwoord op complexe vraagstukken, waarbij we steeds rekening houden met de ruime context ervan. Op die manier draagt ieder project kwalitatief bij aan de publieke ruimte.

We werken aan breed gedragen projecten en zetten daarom mensen centraal in het ontwerpproces. Daarenboven richten we ons specifiek op kwetsbare doelgroepen die in onze samenleving te vaak over het hoofd worden gezien – want net zij hebben het meeste baat bij een kwalitatieve leefomgeving.

TEAM

Ludo Bekker (vennoot), Jan Berckmans, Clifford Boakye, Wim Boons, Chadija Callebaut, Johan Cokelaere (vennoot), Lien Dekeyrel, Margot Deroose, Judith Engelbosch, Stefaan Feys (vennoot), Tina Ghassemian, Tom Hendrickx, Greet Houben (office-manager), Lotte Keunen, Laura Lamprea, Jan Lens, Laura Paolino, Lien Reekmans, Lisa Servaes, Lucas Sintobin, Emilie Smets (vennoot), Liliane Spitz, Gert Standaert (vennoot), Robin Stevens, Celine Styven (vennoot), Gerlinde Thys (vennoot-beheerder), Toon Tweepenninckx (vennoot), Gert Van Conkelberge (vennoot), Jona Vander Elst (vennoot), Michael Van Steijvoort, Elke Vannuffelen (interieurarchitecte), Mattias Vansteenkiste, Laure Verschoren (vennoot), Bart Wouters