architectuur als ambacht: op basis van ervaring en gedeelde kennis smeden we vorm, functie, technische degelijkheid en financiële haalbaarheid aan elkaar en bieden we een antwoord op complexe vraagstukken, waarbij we steeds rekening houden met de ruime context ervan. Op die manier draagt ieder project kwalitatief bij aan de publieke ruimte.

We werken aan breed gedragen projecten en zetten daarom mensen centraal in het ontwerpproces. Daarenboven richten we ons specifiek op kwetsbare doelgroepen die in onze samenleving te vaak over het hoofd worden gezien – want net zij hebben het meeste baat bij een kwalitatieve leefomgeving.

TEAM

Ludo Bekker (vennoot), Clifford Boakye, Wim Boons, Jeroen Braekeleire, Chadija Callebaut, Johan Cokelaere (vennoot), Lien Dekeyrel, Margot Deroose, Judith Engelbosch, Stefaan Feys (vennoot), Ellen Gillijns, Tom Hendrickx, Greet Houben (office-manager), Jan Lens, Brenda Mordijck, Laura Paolino, Lien Reekmans, Phaedra Rerren, Lisa Servaes, Lucas Sintobin, Emilie Smets (vennoot), Brecht Sommen, Liliane Spitz, Gert Standaert (vennoot), Robin Stevens, Celine Styven (vennoot), Gerlinde Thys (vennoot-beheerder), Toon Tweepenninckx (vennoot), Gert Van Conkelberge (vennoot), Jona Vander Elst (vennoot), Michael Van Steijvoort, Elke Vannuffelen (interieurarchitecte), Mattias Vansteenkiste, Laure Verschoren (vennoot), Bart Wouters