De Bleydenbergschool was gehuisvest in een voormalig klooster langs een ontsluitingsstraat (A. Wouters) in woongebied met heterogeen karakter. Evenwijdig met de weg is op de site ook nog een te behouden kinderdagverblijf. Eén en ander zorgde ervoor dat de school, naargelang de benaderingswijze, de ene keer duidelijk zichtbaar was, de andere keer nog nauwelijks.
De sterk verouderde school werd volledig afgebroken op de beschermde neogotische kapel na. Die laatste wordt later gerestaureerd en krijgt een gemeenschappelijke polyvalente functie.
De nieuwbouw herneemt de grotendeels orthogonale opstelling, maar vult de hoek richting de te behouden kinderopvang volledig op. De nieuwe overdekte hoofdtoegang van de school is aan de A. Woutersstraat voorzien. De speelplaats, voorheen aan de straat, is nu op de vernieuwde binnenkoer gesitueerd. Dat vergroot de veiligheid en de intimiteit van het complex.

Met de gemaakte keuzes werd het domein op een duidelijke wijze geherstructureerd met behoud van bestaande kwaliteiten en van de historisch waardevolle elementen. Het gebouw manifesteert zich duidelijker en geeft aan de school een nieuw gezicht.
De nieuwbouw is opgetrokken in een hedendaagse baksteenarchitectuur. De aansluiting tegen de te behouden neogotische kapel is uitgevoerd op een respectvolle, abstracte manier: een openluchttrap afgeschermd met houten latten fungeert als tussenelement. Binnenin is er een grote ruimtelijkheid gecreëerd door in de centrale circulatie gebruik te maken van vides en split-levels met veelvuldige doorzichten. Verschillende materialen (beton, hout, pleisterwerk …) en kleuren zorgen voor tactiliteit en accenten.
De sporthal van de school wordt ook buiten de schooluren ter beschikking gesteld van de lokale gemeenschap en brengt het idee van een ‘brede’ school in de praktijk.

situering: Wilsele
opdrachtgever: Schoolbestuur Vrije Basisschool Bleydenberg
2017
foto's: Steven Massart

1/12
next project