Binnen de grootschalige herontwikkeling van de zone rond de Vaartkom, werd een gemengd complex programma gerealiseerd met sociale appartementen, startersappartementen, handelszaken en de kantoren van sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. De verschillende gebouwdelen zijn gescheiden naargelang de functie en de opdrachtgever (Dijledal, Stad Leuven, woningen, kantoren, handelspanden, ...).
Alle woongelegenheden, zoveel mogelijk zuid gericht, genieten van de potenties die de plek in zich draagt: er is uitzicht op groen, op water, op het Vaartkomplein of het Engels Plein of op een combinatie van die elementen. Het groen van het park Keizersberg wordt vanuit het centrum van het bouwblok bewust duidelijk zichtbaar gehouden en versterkt door extensieve groendaken en aangepaste beplantingen op het binnengebied.

Het binnengebied omvat een mix van functies: terras voor het personeel van de kantoren, tuin/terras voor de bewoners van enkele appartementen, passage naar (de fietsenstallingen van) alle appartementen. Door een gepaste zonering blijven alle functies hun privacy behouden.
De ruimtelijke binding in het geheel wordt verzekerd door een eenvormige architectuur, een doorlopende sokkel en een afstemming op het RUP Vaartkom. Qua materiaalgebruik spiegelt het nieuwe gebouw zich aan de omgeving. Rode baksteen en luifels en terrassen in beton verwijzen naar gelijkaardige elementen in het historisch patrimonium (Entrepotgebouw, Hungaria). Het gebouw vormt ook een duidelijk begin- of eindpunt van de volledige ontwikkeling langs de noordelijke oever van de Vaartkom.

situering: Leuven
opdrachtgever: cvba so Dijledal & Autonoom Gemeente-bedrijf Stadsontwikkeling Leuven
2014
foto's: Jan Liégeois

1/10
next project