Dit gebouw maakt samen met de ondergrondse parking, de tunnel en de nieuwe pleinen deel uit van het stadsontwerp voor de Leuvense stationsomgeving. Het gebouw is boven alles een busstation. Zeven perrons liggen onder een immense structuur van sheddaken en laten maximaal 4 bussen per perron aanmeren. Het busstation wordt ondersteund door een Lijnwinkel in het eivormige volume op het gelijkvloers tussen busplein en stationsplein. De reiziger vindt er een verwarmde wachtruimte, de infobalie en schermen die hem informeren over aankomende en vertrekkende bussen.

Boven dit zenuwcentrum van het busverkeer van de Leuvense regio bevindt zich op de laagste verdiepingen van het gebouw de directie van de VVM De Lijn die het busverkeer beheert in een rechtstreekse visuele relatie met dat busverkeer. Ook andere diensten van de VVM De Lijn en huurders van medefinancier Euro Immo Star bevinden zich in hetzelfde gebouw op de hoger gelegen verdieping.

Aan het plein tenslotte bevinden zich op de hoek met de ring – aansluitend op de bestaande bebouwing en zijn horeca – 3 commerciële ruimtes.
Op de eerste plaats fungeert het gebouw echter als een knooppunt en organisator van diverse verkeersstromen aansluitend op het busstation en als vormgever van publieke ruimtes. Zij liggen aan de basis van zijn vormgeving en geleding vandaag.

ontwerp plein en busstation: M. de Sola-Morales; werfopvolging: a33
concept kantoorgebouw: M. de Sola-Morales; uitwerking uitvoeringsdossier en werfopvolging: a33

situering: Leuven
opdrachtgever: VVM De Lijn (ism Euro Immostar)
2001
foto's: Steven Massart

1/10
next project