Freinetschool De Pluim is een basisschool waar innovatieve onderwijsconcepten centraal staan. Voor het nieuwe schoolgebouw met bijhorende buitenaanleg, en kaderend in een groter masterplan voor de site, werd in eerste instantie een openruimtestructuur bedacht, afgestemd op de grotere groenstructuur in de omgeving en op de ontsluiting van de site: een publiek voorplein met parking en sporthal, een publieke doorsteek, een speelplaats met speelbos.
Het nieuwe gebouw plooit zich naar de open ruimtes. De bestaande sporthal werd samen met een ontmoetingsruimte, vergaderlokalen,… geïntegreerd in een meer publieke vleugel voor breed gebruik. Parallel daarmee werd een klassenvleugel voorzien. Beide vleugels zijn met elkaar verbonden door een grote polyvalente ruimte als centraal scharnier. De architectuur wordt gekenmerkt door het gebruik van gevelsteen, witte betonstroken, grote glaspartijen, wit plaatmateriaal en gekleurde vinnen.

Het programma van de school kan opgesplitst worden in een aantal clusters, verspreid over het nieuwe schoolgebouw. De klassenvleugel werd ingedeeld in kleinere instructieruimtes (klassen) met daarnaast grote open leercentra waar individueel of in groep gewerkt kan worden. Deze indeling ondersteunt het innovatieve onderwijsconcept en moedigt een klasoverschrijdende werking aan.
De buitenaanleg werd ontworpen als verlengde van het nieuwe schoolgebouw. Een verbindend, dynamisch pad in de vorm van een voetzool vormt de kapstok voor speelzones met diverse sferen: speelbos, amfitheater, stiltezone, spelzone, elegante luifel, fietsenstalling. Dat resulteert in een avontuurlijke speelplaats.
Het schoolgebouw is een BEN gebouw, waarbij een warmtepomp instaat voor de verwarming. Daarnaast heeft het gebouw een zeer flexibele structuur (zonder interne dragende wanden).

situering: Hoboken
opdrachtgever: GO! Freinteschool De Pluim
2019
foto's: Steven Massart

1/10
next project