Niettegenstaande haar ligging in het centrum van Leuven, vormt de site een relatief besloten groene enclave, grenzend aan de Kruidtuin en de autoluwe Grasmushof.

De school is opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed, weliswaar met een aantal minder kwalitatieve toevoegingen uit de jaren ‘70. Binnen de schoolmuren zorgde een niveauverschil en de middenvleugel voor een harde scheiding tussen 2 speelplaatsen en voor een moeilijke leesbaarheid van de site. Daarom werd beslist om de middenvleugel te slopen. Kenmerkend voor de vervangingsnieuwbouw is vooral de centrale overdekte buitenruimte. Ze vormt een nieuw hart voor de school, legt de link tussen beide speelplaatsen via een brede, luie trappenpartij en vergroot de beschikbare buitenruimte.

De nieuwe vleugel is tweeledig: een ontdubbelde sokkel met leerkrachtenkamer en sanitair gelijkvloers (zwarte grestegels) met daarboven een eenvoudig balkvolume met 4 lagere schoolklassen (warme gele gevelsteen).

De binnentrap naar de eerste verdieping wordt gekoppeld aan de bestaande traphal zodat een centrale circulatieknoop ontstaat (splitlevel). De brede gangen met binnenramen naar de klassen worden ingericht als verblijfsruimten met vast meubilair en brede venstertabletten/zitbanken.

Vormentaal en materiaalgebruik van de nieuwe vleugel zoeken aansluiting bij de bestaande modernistische architectuur.

situering: Leuven
opdrachtgever: GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap & Scholengroep 11
2018
foto's: Steven Massart

1/14
next project