In Leuven, aan de Parkstraat ligt een onbebouwd gebleven terrein op het kruispunt van 3 verschillende stedenbouwkundige structuren: de Parkstraat, die een middeleeuwse route volgt van het stadscentrum naar Jodoigne, de Vesaliusstraat en Hendrik Consciencestraat als onderdeel van het classicistische rasterpatroon van 1860 en het Nieuw Kwartier, de stadsuitbreiding die aangezet is na WO I en verder ontwikkeld na WO II.
Daarnaast ligt een verlaten stadsschool voor meisjes, in 1920 gebouwd door Lens en deel uitmakend van een beschermd stadsgezicht. Het geheel is eigendom van Dijledal, die er 33 sociale woningen en een buurtpark wil realiseren.
De acht klassen van het schoolgebouw zijn voldoende groot om in elke klas een duplex met drie slaapkamers en een zuid gericht terras in onder te brengen. De blinde kopgevel wordt afgewerkt met een kopvolume van 4 en 5 bouwlagen met 2 appartementen met 2 slaapkamers op elke bouwlaag. De ruimte in open lucht tussen bestaand gebouw en nieuwbouw wordt benut voor de nieuwe lift en trappen, waar ook het bestaande gebouw op aangesloten wordt.

De oude speelzaal van de bestaande school wordt afgebroken, zodat de vroegere speelplaats aangesloten wordt op het openbaar domein en waardoor de naastliggende Freinetschool (de Appeltuin, in de als monument beschermde school nr. 7 van E. Frische) een veilige zijingang krijgt.
De hoek van de Parkstraat wordt afgewerkt en met een lager bouwvolume verbonden met de gebouwen van de Appeltuin, waardoor een met 3 gevels afgewerkte stedelijke groene ruimte ontstaat, het nieuwe Hoornplein. In deze nieuwbouw komen 13 appartementen en 3 eengezinswoningen. Omdat deze woningen met de voorgevel op het zuiden gericht zijn en aan de achterzijde geconfronteerd zijn met een 8 bouwlagen hoge Amelinckx, zijn ze opgevat als bel-├ętagewoningen met een groot zuid-gericht terras.

De volledige publieke ruimte rond het project wordt heraangelegd door de VMSW en de Stad Leuven volgens het concept van a33 en de uitgewerkte plannen van Grontmij.
De tuin van de vroegere school aan de Weldadigheidsstraat wordt een speelpark voor kleuters. De waardevolle tuinmuren worden gerestaureerd.
Ook de belangrijkste bomen worden bewaard. De historische as van station naar Naamsepoort loopt dwars over het plein en wordt als fietspad uitgewerkt. Het bestaande basketterrein wordt gedraaid en opgeschoven zodat de ruimtes er rond volwaardige groenzones worden. De overige ruimtes worden maximaal met gras en hoogstammen ingevuld zodat een grote polyvalentie bewaard blijft. Er is immers grote behoefte aan lig- en zitzones, een trap- of frisbeeveldje, plaats voor een tent op het jaarlijkse buurtfeest.
Een deel van het Hoornplein is onderkelderd voor een ondergrondse parkeergarage met 33 staanplaatsen. De inrit wordt naar de verkeerszijde van het plein geschoven waardoor er een ruime verkeersvrije groenzone ontstaat.

situering: Leuven
opdrachtgever: Dijledal cvba
2019
foto's: A33

1/10
next project