Opgave was de middelbare school - in een binnengebied in het centrum van Beveren - uit te bouwen tot een kwalitatief samenhangend en functioneel geheel dat herkenbaar is vanaf de straat.
Vooreerst werden de noodzakelijke open ruimtes gedefinieerd, geïntegreerd in het landschap, om nadien de gebouwen in te ontwerpen in relatie tot die open ruimtes en de bestaande gebouwen.
In de smalle verbindingsstrook tussen school en straat is aparte inkom middelbare school gerealiseerd met een “herkenbare schoolpoort” en een groen voorhof. Daarachter werd een binnenhof ontworpen als groen hart van de school, waarop de nieuwe schoolgebouwen, speelplaatsen en sportveld zich enten. Perifeer werden een functionele randweg en een groene parking voorzien. Inkom, voorhof, binnenhof, speelplaatsen, sportveld, randweg en parking vormen de hardware van de samenhangende open ruimte binnen de globale landschapsstructuur. Bestaande gebouwen kunnen gerecupereerd worden of, binnen het masterplan, stapsgewijs vervangen.

Er werden twee compacte klassenvleugels voorzien, onderling en met de bestaande school verbonden op de eerste verdieping in functie van een flexibel schoolcomplex. De overbouwingen creëren overdekte speelruimte.
De sporthal sluit aan op de tweede klassenvleugel.
De volumetrie speelt in op het reliëf, afdalend naar de achterliggende beek. De extra hoogte in de tweede vleugel biedt richting speelplaats ruimte aan collectieve ontmoetingsruimtes. Richting sporthal wordt die extra ruimte gebruikt op de eerste verdieping om er aantrekkelijke dansklassen te creëren.
De klasvleugels zijn uitgevoerd in baksteen, aansluitend qua kleur en textuur bij een recente realisatie voor het lager onderwijs. Lange verspringende horizontale ramen met glas en gekleurde panelen vormen de expressie van de dynamiek van de school. Dat kleurenspel werd hernomen in houten, gekleurde raamgehelen tussen klassen en gang in één van de nieuwe vleugels.

situering: Beveren
opdrachtgever: DB Go! - KA Beveren
2019
foto's: Steven Massart

1/9
next project