Het project manifesteert zich als een samenhangend en herkenbaar bouwblok, begrensd door een aantal straten en een park. Het project wil een respectvolle relatie aangaan met zijn omgeving: tussen meer landelijke componenten (noord-oost en parkzijde), en een meer stedelijk gegeven richting ontsluitingsweg van de buurt (Halensebaan; zuid-west). 

Het bouwblok is georganiseerd rond een binnenhof, een binnenplein (cfr. de Begijnhof typologie) met een specifieke vorm: de 4 gevels van het binnenhof lopen door in 4 doorsteken naar de omliggende straten. Daardoor kunnen we spreken van een ‘turbinehof’. Dat concept levert het binnenplein de gewenste geborgenheid en centraliteit voor de lokale gemeenschap (ontmoetingsplaats, rustplek, speelterrein). Het binnenplein wordt daartoe ook bewust autovrij gehouden; 2 bomenrijen, een grasveld, zitbanken en spelinfrastructuur zorgen samen met de gebouwgevels voor een definiëring van het binnenplein tussen landelijkheid en stedelijkheid.

Het binnenplein fungeert eveneens als ‘inkomhal’ van het project. De meeste woningen worden ontsloten vanaf het binnenplein, er is een fietsenstalling en ook de ondergrondse parking heeft een uitgang op het plein.

Het stedenbouwkundig verhaal krijgt zijn vertaling in een eenvoudige baksteenarchitectuur en een spel van hellende daken dat structurerend werkt met op elke hoek van het plein een volume met lessenaarsdak. Ook in het meer stedelijke deel, boven en langs een aantal winkels, wordt het volumespel met hellende daken doorgetrokken, maar dan met 1 bouwlaag meer.

situering: Diest
opdrachtgever: Willemen Real Estate
2018
foto's: Steven Massart

1/11
next project