In een binnengebied in Heverlee, begrensd door klassieke straten, de sporen en een complex van parallel geplaatste grootschalige appartementsgebouwen, wordt de bouwsite verder gekenmerkt door een niveauverschil van bijna 10 meter. Onderaan de site (Groenstraat) was eerder volgens de Ferrarikaart een beekvallei met een aantal vijvers.
De ontwikkeling van het gebied bestaat uit 3 delen: twee kleinere volumes die de straatwanden aan de randen herstellen en een groot langwerpig gebouw dat enerzijds de grote appartementsblokken countert en anderzijds een boeiende overgang maakt op het sterk hellende terrein naar de vroegere beekvallei en de Groenstraat.
Het ontwerp laat zich lezen als een aantal opeenvolgende lineaire stroken: achtereenvolgens een ontsluitingswerk bovenaan de site, het grote nieuwe balkvormige appartemensgebouw, een groen en steil talud en de reconstructie van een waterpark dat herinnert aan de beekvallei.
Het hele gebied is doorwaadbaar, met een doorsteek doorheen het appartementsgebouw ter hoogte van de hoofdinkom, en levert met zijn parkzone een meerwaarde voor de ruimere omgeving.

Het hoofdgebouw bevat 68 appartementen, verschillend in grootte en type en voornamelijk gericht met hun leefruimtes op het park (zuid-west). Opvallend zijn de zogenaamde parkappartementen die als het ware uitvloeien over het sterke niveauverschil richting parkzone; ze worden éénzijdig gericht en belicht en hebben ruime terrassen die via trappartijen in open lucht met de lagere parkzone worden verbonden.
De parking onder het gebouw ligt achter de parkappartementen en wordt zo vanuit het park aan het oog onttrokken. Hij wordt bereikt via de ontsluitingsstrook boven aan het appartementsgebouw. Vanuit die benaderingswijze manifesteert het gebouw zich als gedeeltelijk zwevend boven een sokkel. Het gebouw is opgetrokken in een witgrijs genuanceerde baksteen die het groene karakter van de site tot zijn recht laat komen. Het spel van stroken baksteen, terugliggende terrassen, houten tussenstroken levert een zachte dynamiek in de gevelopbouw.

situering: Heverlee
opdrachtgever: Promobuild
2018
foto's: Promobuild / ontwerpbureau Pauwels

1/7
next project