Om tegemoet te komen aan het tekort aan plaatsen voor secundair onderwijs in Dilbeek, realiseert A33 een GO! middenschool voor 180 leerlingen van het 1e en 2e middelbaar. Het terrein dat het GO! ter beschikking heeft is uniek! De site wordt langs 3 zijden omarmd door een waardevol loofbos, de achterzijde van het terrein wordt gekenmerkt door een weids uitzicht over de naastliggende sportvelden en de Brusselse skyline in de verte.

De nieuwe middenschool, een eenvoudig en helder bakstenen gebouw dat zich bescheiden opstelt in zijn groene omgeving, krijgt een onthaalfunctie en wordt ingeplant langs de d’Arconatistraat. Door afstand te houden en het gebouw naar binnen te plooien, kan de bosrand maximaal behouden blijven en worden de bomen deel van het gezicht van de school. Door de knik in het gebouw ontstaat een voorplaats voor bezoekers aan de straat en wordt het schoolgebied omsloten.

Een multifunctionele foyer vormt het hart van de school en doet dienst als uithangbord van innovatief onderwijs. Op het gelijkvloers geeft de foyer toegang tot een administratieve vleugel en 2 STEM-lokalen. Een tribunetrap verbindt het gelijkvloers met de klasunits op de verdieping. Verschillende zones in de units organiseren diverse vormen van samenleven en -leren. Aparte toegangen maken de STEM-lokalen en klasunits ook bereikbaar zonder activiteiten in de foyer te verstoren. De school is hierdoor uitermate geschikt voor flexibel en breed gebruik en kan dienst doen als “woonkamer voor de buurt”.

De buitenruimte wordt opgevat als verlengde van de leeromgeving. De luifel op de speelplaats vormt een uitloper van de foyer en de speelplaats wordt een intieme plek, omringd door gebouw en bos met centraal een groene oase die ingericht wordt als buitenklas met moestuin.

1/12
next project