De opdracht voor de renovatie van de Modelwijk werd gegund in 2006 via selectie na een wedstrijd op Europees niveau.
Omwille van de omvang van de opdracht (transformatie van een sociale woonwijk van 17 ha met de renovatie van 1.029 sociale appartementen en opdrijven van het woningaantal met nieuwbouw om de stedenbouwkundige verankering van de wijk te verbeteren en het woningaanbod te vergroten) en conform de eis van de Opdrachtgever, de Lakense Haard is het ontwerpteam samengesteld uit een college van 3 architectenbureaus: Archi+I, A33 en MA+P, de restauratiespecialist Wessel de Jonge, Atelier T voor technieken en Establis voor stabiliteit. De “Brusselse” coördinatie (met opdrachtgever en overheden) wordt waargenomen door Archi+i, de team- en inhoudelijke coördinatie gebeurt door A33.
Het gaat om een totaalrenovatie van de bestaande gebouwen, waarbij de buitenschil tot op passiefniveau aangepakt wordt, maar waarbij ook aan alle actuele normen van Brandpreventie, akoestiek, oppervlakte, bemeubelbaarheid en comfort voldaan moest worden. Eind 2019 waren 296 woningen gerenoveerd en van 206 was de renovatie in uitvoering.
Om de verhuisbewegingen enerzijds en de toenemende vraag naar sociale woningen op te kunnen vangen werd in 2006 een masterplan opgesteld om 200 nieuwe woningen aan de wijk toe te voegen, gedeeltelijk ook om het verlies aan 73 appartementen die bij de renovatie verloren gingen door het samennemen van appartementen die te klein waren.

De principes van het masterplan waren:
* een respectvolle restauratie van de gebouwen van Braem
* restyling van de architecturaal minderwaardige toevoegingen van de jaren ’70 zodat ze verwant worden aan de gebouwen van Braem
* aansluiten bij het oorspronkelijke, orthogonale stedenbouwkundig concept door nieuwe gebouwen, waardoor een betere verknoping met de omringende stedenbouwkundige structuur ontstaat
* toevoeging van bijkomende voorzieningen (kribbe, sportinfrastructuur, jeugdlokalen, horeca, kantoren, ...)
* herwaardering van de buitenruimte (ontwerp Gilles Clément)

Een laatste belangrijk principe was een opwaardering van de semi-publieke zones: (toegangsportalen, overdekte straten en galerijen, trappen en gangen met aandacht voor de oorspronkelijke architecturale kwaliteiten, het voorkomen van vandalisme, het scheppen van informele ontmoetingsruimtes, een warme, huiselijke sfeer, kwaliteit die aanzet tot respect.
In 2014 werd omwille van de grote vraag naar bijkomende woningen beslist om de wijk maximaal kwalitatief te verdichten en werd er een nieuw masterplan opgemaakt dat voorziet in de bouw van 4 torens (13 bouwlagen), een kinderkribbe en een kleiner blok met assistentiewoningen. Hiermee wordt de wijk met 160 eenheden uitgebreid. Deze nieuwbouw volledig volgens PHP-norm (Brusselse versie) is opgeleverd in juli 2019. Hiermee komt het totaal aantal woningen in de wijk op 1.300.

situering: Laken, Brussel
opdrachtgever: Lakense Haard cv
foto's: A33 / b2ai

1/12
next project