Op de berg Tabor in Heverlee, ligt al meer dan 800 jaar de zorgsite Terbank. Vandaag omvat de site het neogotische voormalig Dominicanessenklooster en een vleugel van de Priorij Terbank, beiden samen met het omliggende park beschermd als monument en dorpsgezicht. De site herbergt zowel Terbank vzw School voor buitengewoon onderwijs als het MPC Terbank vzw. Het MPC is een residentiële voorziening voor jongeren met een licht of matig mentale handicap met al dan niet bijkomende emotionele of gedragsproblemen. De jongeren met ernstige gedragsproblemen en autisme (GES+) waren ondergebracht in drie verouderde prefab-paviljoenen in het semipublieke park, de overige leegroepen zijn verspreid gehuisvest in woningen in en rond de stad. Het ontwerpvraagstuk richt zich specifiek op een toekomstgerichte visie op deze bijzondere zorgnoden.
Uit analyse en ontwerpend onderzoek dat bij de opmaak van het masterplan in nauw overleg met de opdrachtgever en Onroerend Erfgoed werd gevoerd, bleek een restauratie van het monumentale beschermde kloostergebouw voor het MPC niet haalbaar. De ingebruikname van het klooster door de school laat dit wel toe. Ook voldeden de paviljoenen niet meer aan de huidige eisen.

Er wordt een nieuwbouw toegevoegd voor de ondersteunende diensten van het MPC en 4 leefgroepen die een functionele ontwikkeling van de zorginfrastructuur voor deze doelgroep mogelijk maken. Dit alles binnen en met respect voor de bijzondere historische context. De nieuwbouw nestelt zich in de oksel van de site tussen monument, park en de kloostermuur aan de Tervuursesteenweg. Zo wordt de zorgsite op een leesbare manier geherdefinieerd: het nieuwe MPC gaat zowel in volume, oriëntatie en materialisatie (een beige-grijs genuanceerde steen in tegenstelling tot roodbruin) een dialoog aan met het oude klooster.
Tussen de beschermde kloostermuur en de nieuwbouw ontstaat een interessante spie-vormige ruimte die de bezoeker naar de toegang van de nieuwbouw leidt. De muur krijgt op die manier, naast zijn afsluitende functie, een nieuwe betekenis.

Het gebouw schikt zich naar de natuurlijke helling van het terrein: een geleidelijke afbouw van de volumes versterkt dit en creëert maximaal lichten en zichten voor de verschillende functies.
Het nieuwe gebouw plant zich in met een u-vormige plattegrond langs en over de bestaande parkwegen. De omsloten ruimte is op het zuidwesten gericht zodat optimaal geprofiteerd kan worden van de zon. De ingangen van de vier leefgroepen en diensten enten zich op de Parkweg die doorheen het gebouwencomplex loopt. De private tuinen van de leefgroepen schikken zich binnen de footprint van het gebouw zodat het gewenste besloten karakter gerealiseerd wordt zonder afbreuk te doen aan de relatie tot het park.
De ondersteunende diensten situeren zich boven de leefgroepen op de eerste en tweede verdieping, ontsloten via het onthaal aan het begin van de Parkweg.

De verschillende kantoorruimtes hebben een verschillende lay-out gaande van eenpersoonsbureel tot kantoorruimte van 6 personen in functie van de werking van de verschillende diensten. Naast de grote vergaderzalen (onderling koppelbaar via mobiele tussenwanden) en polyvalente personeelsruimte met terras op de tweede verdieping, zijn er op de eerste verdieping kleine gespreks-, telefoon-, en overlegruimtes ingeplant tussen de verschillende werkplekken. De opbouw van de ruimtes is functioneel en flexibel zowel wat betreft indeling (lichte niet-dragende scheidingswanden) als wat betreft technieken (eenvoudig aanpasbaar in functie van toekomstige noden).
Kunstenaar Dirk Boulanger liet zich inspireren door het park en maakt met zijn geïntegreerde kunstwerken het park nog meer voelbaar binnen in het gebouw.

situering: Heverlee
opdrachtgever: MPC Terbank vzw
2017
foto's: Steven Masart

1/10
next project