De aanleg van het Operaplein in Antwerpen kadert in een grote stadskernvernieuwing vanaf de stationsomgeving tot over Leien. De toewijzing van de opdracht aan Manuel de Sola-Morales/a33 was het resultaat van een internationale architectuuropdracht. De omschrijving van de opdracht betrof de conceptontwikkeling en -bewaking voor de bouw van een publieke ondergrondse parking, de transformatie en afwerking van 2 treinmetrostations, de aanleg van een representatief voetgangersplein, de realisatie van een aangepast busstation en bijhorende bebouwing.

Uitgangspunt van het ontwerp is de aanpassing en afstemming van de verschillende vervoersmodi en hun knooppunten tot een samenhangend en structurerend gegeven.
Door een autotunnel tussen Frankrijklei en Italiƫlei is de ruimte voor de Opera bovengronds getransformeerd tot een nieuw hoogstedelijk voetgangersplein en is de voetgangersas Keizerlei-Meir versterkt. Onder het plein en langs de tunnel werd een publieke autoparking met ruimtelijke kwaliteit gerealiseerd, aansluitend op een oud, eerder ongebruikt premetrostation en een nieuw premetrostation. Parking en stations krijgen op het plein een inkompaviljoen dat daglicht en activiteit tot diep onder de grond laat doordringen. De parking sluit ook aan op de F. Rooseveltplaats waar - achter en onder een nieuwbouw langs de Leien - de aanleg van een nieuw hedendaags busstation wordt voorbereid, aangepast aan de nieuwe verkeerscirculatie.

conceptontwikkeling: M. de Sola Morales i.s.m. A33 architecten
bouwaanvraag en uitvoeringsdossier: Sweco i.s.m. A33 architecten en Pereia architecten
kwaliteitsbewaking: A33 architecten en Pereia architecten

situering: De as Meir-Keizerslei en F. Rooseveltplaats, Antwerpen
opdrachtgever: Stad Antwerpen & BAM nv
2019
foto's: Steven Massart

1/14
next project