In de dorpskern van Lovenjoel werd een bestaande woning afgebroken om er een nieuwe woning met apotheek op te richten. De programmatorische vragen van de opdrachtgevers focusten enerzijds op aanpasbaar en ecologisch bouwen en anderzijds op een strikte scheiding tussen woongedeelte en apotheek.

De woning telt 2 bovengrondse bouwlagen.
Het gelijkvloers gaat vanaf de straat van publiek naar privaat. De voorgevel wordt over de hele breedte ingenomen door de duidelijk zichtbare apotheek; de private inkom bevindt zich ver naar achter in de quasi blinde rechterzijgevel.
De verdieping wordt slechts zeer gedeeltelijk bebouwd om tegen het belendende gebouw aan te sluiten met dezelfde kroonlijsthoogte. In dat volume zitten enkel een vide op de apotheek-inkomzone, een technische ruimte en een hobbyruimte die uitgeeft op een bovendaks terras.
De eenvoudige volumetrie werd uitgewerkt in een afwisseling van gesloten vlakken van gelijmd metselwerk en lichtkleurige vezelcementplaten die de grote glaspartijen bevatten.

De apotheekinrichting zelf is eveneens van de hand van a33. Een modulaire centrale kastenwand met openingen verdeelt de apotheek over haar volledige breedte in een publieke zone en de bedieningsruimte voor de apotheker(s). De zonering die zo ontstaat wordt versterkt door een lichtlijn die in vloer en kastenwand doorloopt. Een gordijn dat over de volle 12 m kan dichtgeschoven worden en samenvalt met de scheiding tussen beide zones geeft verder aan wanneer de apotheek gesloten is (gordijn dicht).
Er werd bewust gekozen voor een ecologisch verantwoorde lage energiewoning met o.a. 8-kamer pvc-raamprofielen met driedubbel glas, een balansventilatie met warmterecuperatie, een lucht-water warmtepomp, een groendak boven het gelijkvloers en regenwaterrecuperatie.

situering: Lovenjoel
opdrachtgever: privaat
2009
foto's: Serge Anton / A33

1/8
next project