De realisatie van dit project kadert binnen het inrichtingsplan dat door de stad Leuven werd goedgekeurd voor de volledige Remysite en dat invulling geeft aan een op het gewestplan als industriezone ingekleurd zone.
Doelstelling van het project was de herwaardering van de beschermde en iconische Remytoren als onderdeel van een polyvalent bedrijfsgebouw. Uitgangspunt voor de specifieke bestemmingen en invullingen in de silotoren was het behoud of de versterking van de bestaande sfeer in de betreffende ruimtes en een maximalisatie van de belevingswaarde, niet in het minst de historische. De meest representatieve functies kregen een plaats in de toren.
Er is een woonloft (in de koepel van de toren), er zijn kantoren, ateliers en bijhorende voorzieningen zoals restauratie, vergaderruimtes, ondergrondse en bovengrondse parkings. In het binnengebied werd een parkzone aangelegd.
In fase 1 werd de toren en de kanaalvleugel gerealiseerd, in fase 2 de vleugel langs de Remylaan.

1/7
next project