Het nog onbebouwde terrein van ca 1,5 ha is gelegen in het centrum van Werchter, op een binnengebied achter de Sint-Jansstraat (de hoofdstraat van de gemeente), tussen parochiezaal en gemeentelijke basisschool.
Deze woonuitbreiding staat in het teken van kernversterking en zal o.a. zorgen voor herhuisvesting van gezinnen die nog steeds zonevreemd in een natuurgebied wonen.
A33 heeft ervoor gekozen deze wijk maximaal te integreren in de eigenheid van deze authentieke plattelandsgemeente en ze tegelijk op te vatten als “klimaatwijk” door ze maximaal CO2-vrij en energie-autonoom te maken. De bouwvolumes werden compact en kleinschalig gehouden, de architectuur uiterst eenvoudig en passend binnen de typologie en het kleurenpalet van de gemeente.

Alle gebouwen worden van een maximaal op de zon gericht hellend dak voorzien (PV-panelen en zonneboilers) en worden de woningen verwarmd met lucht/water warmtepompen.
Tegelijkertijd wordt er ingezet op een groene en maximaal verkeersvrije openbare ruimte, die meer dan de helft van het terrein inneemt. Hierover loopt een fietsroute die het Kerkplein met de school verbindt. Alle voorzieningen worden getroffen om het oppervlaktewater via open wadi’s (die ook een groene en ruimtelijke meerwaarde bieden) in de ondergrond te laten infiltreren. Rustpunten, ontmoetingsplekken en natuurlijke spelelementen zorgen voor maximale bruikbaarheid voor de bewoners en de kinderen van de basisschool.

situering: Werchter
opdrachtgever: SWaL / gemeente Rotselaar
2018

1/7
next project