De nieuwe ontwikkeling van de stationsomgeving in Aalter vertrekt van de relevante landschapselementen in de omgeving: de groene lijnen die de kenmerkende landschapskamers van het achterliggende platteland afbakenen worden doorgetrokken en vormen het basisgrid voor de organisatie van de site.
De stedelijke ontwikkeling met bouwblokken in het centrum van Aalter aan de overzijde van de sporen wordt doorgetrokken tot aan het station en ingepast in het groene grid.
Beide systemen ontmoeten elkaar op het centrale stationsplein, dat een nieuw begin- en eindpunt van de stedelijke ontwikkeling van de gemeente Aalter vormt.
Van hieruit volgt een geleidelijke afbouw van de bebouwing naarj de achterliggende suburbane woonwijken.
De groene bomenrijen die het basisgrid vormen worden geflankeerd door voetpaden en grachten. Die laatste zorgen voor een natuurlijke verzameling en infiltratie van het regenwater met centraal een wadi.

Het uitgebreide padennet laat zachte weggebruikers uit de ruimere omgeving toe om de stationsomgeving zeer vlot te bereiken. Autoverkeer wordt beperkt tot bewoners en pendelaars. Aangepaste parkeervoorzieningen onttrekken de auto’s meteen aan het zicht. De publieke ruimte krijgt zoveel mogelijk een groene invulling en wordt multifunctioneel inzetbaar.
De algemene concepten op niveau site en omgeving werden in concrete invullingen per deelzone vertaald: de groene doorsteek, als een samenhangende opeenvolging van groene verblijfsruimtes waarlangs fietsers en voetgangers zich aangenaam tussen centrum, station en periferie kunnen verplaatsen; het woonpark ten noorden van de groene doorsteek; het stationsplein als een stedelijk afgebakend plein en eindpunt van de primaire ontsluitingsweg en plaatsbiedend aan de busperrons; de semi-private buitenruimten van de bouwblokken waarvan de inrichting verwijst naar de ruimere omgeving: solitaire bomen, hagen, grassen en water.
Deze opdracht krijgt een vervolg in de architectuuropdracht voor de bouwblokken tussen het stationsplein en de groene doorsteek.

situering: Aalter
opdrachtgever: Unirest nv (DCBelgium nv)
2019
foto's: A33

1/6
next project