’t Zandhofje is een methode basisschool van het GO! en is opgevat als passief gebouw.

Het gebouw is ingeplant in de oksel van de Liersebaan en de Oelegembaan, volgens de assen van de aanwezige paden en groenstructuren, met maximale vrijwaring van de open ruimte. Een semi-publieke verbindingsweg tussen beide wegen creëert een veilige overgangszone naar de schoolpoort. Het voorplein dat ontstaat, maakt een rustige beleving van de aankomst op school mogelijk.

Een ‘deuk’ in het gebouw vergroot de zichtbaarheid vanop de Liersebaan. Een aantal uitstulpingen in het volume spelen in op de context en verankeren het schoolgebouw in zijn omgeving. Een orthogonaal assenkruis, met trap en lift op de kruising, zorgt voor een overzichtelijke interne ontsluiting.

situering: Zandhoven
opdrachtgever: Leefschool 't Zandhofje / DBFM Scholen van Morgen NV
2016
foto's: Jan Liégeois / Scholen van Morgen

De klassen zijn maximaal gericht op de zon en profiteren van warmtewinsten en natuurlijke daglichttoetreding. Een lichtstraat laat zonlicht toe tot diep in het gebouw.
Een sheddak dat laag aanzet (in relatie met de omgevende gebouwen) bekroont het bouwvolume dat oploopt tot dubbelhoog richting bos.

De refter is een uitbreiding van de inkomhal en nodigt uit tot gevarieerd gebruik. De turnzaal kan volledig geopend worden naar de centrale gang en is daardoor polyvalent inzetbaar.
Opvallend kleurgebruik begeleidt de kinderen naar hun eigen plek in de school.

Foto's door Jan Liégeois.

1/13
next project