Het project is gesitueerd in Antwerpen Noord. Het industrieel verleden maakt er in sneltempo plaats voor nieuwe ontwikkelingen, vnl. op het vlak van wonen. Onder meer Park Spoor Noord in de buurt heeft de openbare ruimte op macro-schaal geherdefinieerd.
Het nieuwe project voorziet in een zelfstandig functionerend geheel, rekening houdend met een mogelijke verdere ontwikkeling van het bouwblok met betrekking tot doorwaadbaarheid en versterking van het groene hart.
De hoek van het bouwblok werd, na afbraak van de bestaande gebouwen, met het nieuwe project terug hersteld, evenwel met een duidelijke geleding van het gebouw in 2 entiteiten aan de straatzijde. Die geleding zorgt voor een toegankelijkheid van het binnengebied voor voetgangers en fietsers. Anderzijds laat de open ruimte tussen beide deelgebouwen een betere belichting/bezonning/uitzicht toe en wordt de massiviteit van de bebouwing doorbroken.
Voor het binnengebied is geopteerd voor een semi-private sfeer en veel gemeenschappelijke open ruimte. Een afwisseling en verstrengeling van verschillende materialen geeft de (stroken)zonering aan: de circulatie, de private terrassen, het gemeenschappelijk groen.

Alle woongelegenheden aan de straat zijn met hun leefruimtes, annex terras gericht naar het binnengebied en het zonlicht met uitzondering van de hoekappartementen. Ter compensatie hebben die appartementen een “strategisch” uitzicht (met terras) over de samenloop van de straten en de Ijzerlaan.
De woningen op het binnengebied zijn voornamelijk gericht naar de open ruimte, maar de gelijkvloerse entiteiten beschikken over een eigen privé buitenruimte, zonder inkijk.
De baksteenarchitectuur aan de straatzijden heeft, naargelang de achterliggende functies, grotere of kleinere openingen. Het zwaartepunt van het gebouw komt te liggen op de hoek met de grotere openingen (leefruimtes/terrassen) over 5 bouwlagen. De rest van de 5de bouwlaag is teruggetrokken t.o.v. de voorgevellijn aan de straatzijde en is voorzien van een lichte gevelbekleding.
De doorlopende trappenkokers vormen architecturale accenten: ze geven het gebouw letterlijk en figuurlijk een grotere uitstraling.
De gevels aan het binnengebied zijn veel lichter door de grote glaspartijen van alle leefruimtes die erop uitgeven. De doorlopende terrasplaten geven aan deze zijde een horizontaliteit aan de gevels.

situering: Antwerpen
opdrachtgever: ABC cvba
2015
foto's: Jan Liégeois / A33

1/10
next project