Op een terugliggend perceel aan de steenweg Leuven-Diest werd een bestaande woning getransformeerd en uitgebreid met een kunstenaarsatelier. Woning en atelier werden met elkaar verbonden via een interne passerelle met toegangen voor- en achteraan.

Het atelier wordt zo zowel aan straat- als tuinzijde toegankelijk zonder private ruimtes te betreden. Trappen vertrekkend op de passerelle verbinden de halfondergrondse las- en presentatieruimte en het schildersatelier op de mezzanine. Met de gedeeltelijk ingegraven constructie kon de visuele impact van het nieuwe deel beperkt worden (één waarneembare bouwlaag) niettegenstaande de hoogte van de binnenruimte.

Wanden en vloer uit gewapend beton in combinatie met de stalen borstweringen geven het atelier een industriële, sobere look. Tussen de houten dakbalken zorgen geperforeerde gipskartonplaten voor voldoende akoestisch comfort. Een doorlopende lichtstraat brengt overvloedig daglicht in het atelier en in de bestaande woning.
De betonstructuur werd aan de buitenzijde afgewerkt met een cederhouten bekleding met doordachte uitsnijdingen voor de ramen in wit aluminium.

Het inkomdeurgeheel vormt de overgang tussen bestaand en nieuw in de voorgevel. Het uitspringende hoekraam in de voorgevel doet dienst als vitrine waarin kunstwerken geëxposeerd kunnen worden en een laag bandraam aan de tuinzijde geeft licht aan en zicht vanuit het halfondergrondse atelier.

situering: Linden
opdrachtgever: privaat
2013
foto's: Serge Anton

1/14
next project