Het woonzorgcentrum is opgetrokken tussen de dorpskern van Wijgmaal en het natuurgebied ‘het Broek’. Een doordachte inplanting verankert het wonen voor ouderen in het dagelijks leven van de dorpskern van Wijgmaal. De zichtrelaties en doorsteken van en naar kern en natuurgebied zijn structurerend voor het ontwerp op elk niveau.

De zone voor ouderen werd beperkt tot één zijde van het park. De lineariteit van de Weduwenrij zal die zone structuren. Een eerste bouwstrook, de assistentiewoningen, trekt de gevellijn van de Weduwenrij door tot bij het Broek. Een tweede evenwijdige strook, het woonzorgcentrum, werkt het bouwblok van de woningen met diepe tuinen langs de St. Hadrianusstraat af. Tussen assistentiewoningen en zorgcentrum wordt voldoende open ruimte behouden voor een kwalitatieve semipublieke parktuin en voor kwalitatieve doorsteken en zichten tussen kern en natuurgebied. Auto’s worden quasi volledig geweerd uit deze zone.

Het specifiek Z vormig grondplan van het woonzorgcentrum maximaliseert eveneens de relaties vanuit alle kamers en verblijfruimtes met dorpskern en natuurgebied.

Op het gelijkvloers werd de brasserie/bar strategisch ingeplant bij de inkom en gericht op het Broek en het weidelandschap om het gebruik ervan ook voor toevallige wandelaars en fietsers te stimuleren en het WZC op die manier maatschappelijk te verankeren. De ruimte achter de inkom wordt volledig voorbehouden en ingericht in functie van de bijzondere randvoorwaarden vereist voor een kwalitatieve afdeling voor dementerende bewoners (centrale patio, interne rondgang, buitenwandeling, geur- en kleurtherapie,...).

Op de verdiepingen zorgt de planopvatting voor kleinere leefgroepen, elk met een centrale eet- en rustruimte met verpleegpost, en meer private zithoeken op het einde van de eigen “woonstraat” met zicht op dorpskern of natuurgebied.

Een ruwe donkerkleurige metselwerk plint op het gelijkvloers draagt een ritmische gevelstructuur in prefabbeton met dieperliggend glas en houten panelen op de verdiepingen. De neutrale kleurkeuze wil het groen karakter van de plek tussen Wijgmaal centrum en het Broek in de verf zetten.

situering: Wijgmaal
opdrachtgever: OCMW Leuven / Senior Living Group
2016
foto's: Steven Massart

1/13
next project