steunt

A33 steunt Studio Nous Nous bij het project van de Groene School van Imloul (Marokko). Een project met als doelstelling om de bestaande basisschool asbestvrij te maken, het volledige schoolterrein in te richten en twee nieuwe bio-ecologische gebouwen te bouwen: een kleuterklas en een nieuwe ICT- en bibliotheekklas met sanitair en een gedeelde kleinschalige keuken.

De initiatiefnemers/architecten van deze jonge vzw ontwierpen samen met de dorpsbewoners de nieuwe dorpsschool. Ook gingen ze op zoek naar sponsors om het project samen met een team van lokale arbeiders te kunnen realiseren.

Toen A33 in het najaar 2020 het project leerde kennen was er al bijna 75% van het benodigde budget verzameld. A33 besloot het resterende deel te sponsoren zodat de bouw op korte termijn van start zou kunnen gaan. In november 2020 ging de werf van start. In augustus 2021 was het project volledig afgewerkt en kregen we de eerste beelden binnen.

A33 heeft grote sympathie, affiniteit en waardering voor het project. Vooreerst omwille van de aard van de opdracht: het is een basisschooltje (A33 heeft intussen al 38 schoolprojecten op het palmares) en vervolgens omwille van de participatieve aanpak (voor en samen met de directe gebruikers), de sterke contextuele en maatschappelijke verankering, de consequente keuze voor duurzaamheid, de nauwgezette stedenbouwkundige inplanting en vooral de architecturale kwaliteit en fijngevoelige aanpak. Het grote persoonlijk engagement en het jeugdig enthousiasme van de architecten werkt aanstekelijk, strekt tot voorbeeld en laat ons dromen van meer…